Byggentreprenören ByggPartner och bostadsutvecklaren Folkhem inleder nu ett strategiskt samarbete kring två nya träprojekt i Stockholm och Sundbyberg.

De avtal som nu har tecknats av Folkhem och ByggPartner gäller samarbeten som inleds med att parterna tillsammans vidareutvecklar och bygger två bostadskvarter i massivträ, under projektnamnen Cederhusens andra kvarter samt Tree House.

Cederhusen ligger i Hagastaden och är Stockholms största massivträhusprojekt. Denna entreprenad, Cederhusens andra kvarter, består av två huskroppar i med totalt 134 bostadsrätter samt 4 lokaler. Husen blir upp till 13 våningar höga.

Tree House i Hallonbergen, Sundbyberg, blir två höga byggnader i massivt trä med upp till nio våningar över mark. Totalt kommer kvarteret att rymma 141 moderna lägenheter i olika storlekar med smarta planlösningar.

Avsikten med de båda projektavtalen är att Folkhem, efter inledande projekteringsfaser, formellt under 2022 samt början av 2023 avropar respektive entreprenad för byggstart. Det sammantagna ordervärdet för båda entreprenaderna beräknas uppgå till cirka 500 Mkr. 

Folkhem är en av landets innovatörer inom hållbart byggande och har fattat beslutet att enbart bygga hus i trä. ByggPartner har genomfört ett flertal avancerade och storskaliga träbyggnader under senare år. I detta gemensamma fokus på träbyggnation har bolagen nu förenats.

”Trähusbyggandet är inne i ett fantastiskt spännande skede. Genom ett öppet och nära samarbete med Folkhem kommer vi tillsammans att kunna fortsätta leda utvecklingen framåt kring effektivt byggande av hållbara trähus. Jag ser verkligen fram emot vårt samarbete, det här ska bli riktigt kul” säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.

För att lyckas driva utveckling på ett konkret sätt genom våra projekt krävs att alla parter vi samarbetar med har samma ambitioner. Jag ser mycket positivt på ByggPartners ambitioner och engagemang att vara delaktiga i denna resa säger Anna Ervast Öberg, projektutvecklingschef Folkhem.

Kontakt

Sture Nilsson, vd ByggPartner, tel 070-580 04 15

Jan Giljam Kroon, arbetschef Stockholm, ByggPartner, tel 072-701 83 02

Anna Ervast Öberg, affärs och projektutvecklingschef Folkhem, tel 073-349 83 17

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-16 15:00 CET.