ByggPartner
i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för nybyggnation av 16 stycken
flerbostadshus i ett och två plan med upplåtelseform hyresrätter från
LudvikaHem. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan
överklagas.

Projektet omfattar att i partneringform uppföra 16 flerbostadshus i ett och två plan. Hyresrätterna skall fördelas på tvåor, treor och fyror. I projektet ingår också att tillföra en lämplig utemiljö och nya gång- och cykelvägar inom LudvikaHems fastighetsområde samt parkeringsplatser för bil och cykel till boenden och gäster. Genomförandet kommer att ske i två etapper. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. ByggPartner erhöll tilldelningen 1 mars och nu följer 10 dagars avtalsspärr.

Det är glädjande att vi har fått förtroendet att fortsätta delta i utvecklingen av Ludvika. Projektet ger oss möjligheten att ytterlig stärka vår marknad i Ludvika och vi ser fram emot detta samarbete säger Johan Karlsson, Arbetschef på ByggPartner med ansvar för dalaverksamheten"