ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för att i partnering utföra nybyggnation av Södra Hemlingsby som innehåller skola, förskola, idrottshall samt vård och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Den erhållna tilldelningen avser fas 1. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 15 juli 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP