ByggPartner Byggservice har erhållit preliminär tilldelning av två olika ramavtal för Region Dalarna.

Båda avtalen gäller entreprenadarbeten. Det ena för Falu Lasarett och det andra för Avesta Lasarett. Avtalslängd är 2 år med 1+1 optionsår.Tilldelningen kan överklagas tom 2021-03-02