Byggpartner i Dalarna AB har tecknat avtal att utföra Nyproduktion av Nockebyskogen åt SKB. Byggentreprenaden som är en Totalentreprenad, uppgår till  ca 275 MSEK och går in i orderboken under tredje kvartalet.

Projektet omfattar att i nyproduktion uppföra 114 lägenheter i sex huskroppar om 5 våningar med ett underliggande Garage och källare, utefter den natursköna Drottningholmsvägen

Nockebyskogen

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO  

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Jörgen Munk, Arbetschef

Mobil: 076-677 96 70

E-post: jorgen.munk@byggpartner.se