I ett nyskapande projekt ska ByggPartner uppföra moderna bostäder i KL-trä på landsbygden söder om Eskilstuna. Haneberg Säteri är beställaren som vågar ta nya grepp.

Kan man bygga ett flerbostadshus på landsbygden utan detaljplan? Haneberg Säteri prövade det innovativa greppet och fick bygglov för att ersätta en gammal lada med moderna hyresrätter. Bostäderna ska byggas på gården Ottebro i Näshulta söder om Eskilstuna. Här har det funnits bostäder sedan år 1666. Sedan dess har gården varit ett lantbruk i olika skepnader.

Nu vill Haneberg Säteri tillsammans med ByggPartner förvalta detta historiska arv genom att blicka framåt och ersätta en befintlig lada med ett hus som har ladans proportioner. Huset, med stomme i KL-trä, ska inrymma 8 hyresrättslägenheter om 2–3 rum och kök. Bostäderna kommer att skapa möjligheter för den som vill leva nära naturen i det vackra jordbrukslandskapet med bekvämligheter som fiber och social gemenskap.

Planerad byggstart våren 2021.

Ordersumman är 19 Mkr och går in i ByggPartners orderbok i kvartal 4 2020.