ByggPartner i Dalarna AB har erhållit uppdraget att bygga 134 lägenheter, en förskola med 4
avdelningar samt två LSS-boenden i Hägerstensåsen i södra Stockholm åt HEFAB. Byggentreprenaden
beräknas uppgå till ca 230 MSEK och går in i orderboken under andra kvartalet 2018.

Projektet omfattar att i samverkan, på totalentreprenad uppföra 3 byggnader med 134 lägenheter om 1-4 rok, en förskola med 4 avdelningar samt två LSS-boenden.

”Det är glädjande att starta ett nytt samarbete med denna långsiktiga fastighetsägare. Vi letar ständigt efter kunder som delar vår syn att samverkan är det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva byggprojekt säger Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten”

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se 

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB