ByggPartner har skrivit kontrakt med Akademiska Hus AB om byggandet av 170 studentlägenheter i Rosendal, Uppsala.

Tilldelningen avser nyproduktion av studentbostäder i totalentreprenad. Projektet går under namnet Aquila och ska byggas i Rosendal, Uppsala. Totalt omfattar projektet 170 lägenheter med en sammanlagd yta om cirka 13 000 m2. Satsningen skapar ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet.

De nya bostäderna kommer att fördelas på en högdel om tolv våningar och en lågdel om sex våningar. Byggnaden kommer att ligga i Rosendal, som är den framväxande nya stadsdelen mellan Stadsskogen och Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

– Vi är mycket stolta och glada över att ByggPartner blir en del i den stora satsning som Akademiska Hus gör på nya bostäder för studenter och forskare i Uppsala. Det känns bra att vi kan vara med och stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad, säger Gunilla Dahlstedt, regionchef för ByggPartners region Uppsala.

Planerad byggstart är under 2022 och färdigställande under 2024.

Kontraktssumman är 226 Mkr. Uppdraget går in i ByggPartners orderbok i kvartal 1 2022.

Skisser: Arkitema

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-07 15:00 CET.