ByggPartner i Dalarna AB bekräftar tilldelning för att i partnering utföra nybyggnation av Södra Hemlingsby som innehåller skola, förskola, idrottshall samt vård och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna. ByggPartner meddelade Preliminär tilldelning 4 juli 2019.

Kontrakt för fas 1 har också undertecknats.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP