ByggPartner i Dalarna AB bekräftar tilldelning av byggentreprenad för ett äldreboende samt en förskola i Avesta åt Gamla Byn AB.  ByggPartner meddelade preliminär tilldelning den 16 maj 2017. Projektet omfattar att i partnering uppföra ett äldreboende med 4 avdelningar samt en förskola med 6 avdelningar i området Balders Hage i Avesta. Nästa steg i processen är kontraktsskrivning.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 13.00.