ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2024

Högre rörelsemarginal och stärkt soliditet Januari - Mars 2024• Orderingången uppgick till 876 (1 272) Mkr• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 332 (4 691) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 145 (1 138) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 (-184) Mkr och EBITDAmarginalen till 3,2 (-16,1) procent.• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16 Mkr (-204) och EBIT marginalen till 1,4 (-17,9) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 14 (-178) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,31 (-7,77) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 (-81) Mkr• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (8,2)

Läs mer>

14 maj, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2024

ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernen har nu publicerat sin årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns att ladda ned från bolagets hemsida byggpartnergruppen.se under Finansiella rapporter. För mer information vänligen kontakta:Sture NilssonVD / KoncernchefE-post: sture.nilsson@byggpartner.comMobil: 070-580 04 15 För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartnerGruppenByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2023, till cirka 4,9 miljarder kronor. Vi är cirka 1 000 medarbetare, erbjuder Byggentreprenad, Byggservice,

Läs mer>

15 april, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppen publicerar årsredovisning för 2023

ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde Oktober - December 2023Orderingången uppgick till 1 278 (1 391) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 590 (4 555) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 362 (1 502) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 Mkr (8) och EBITDA marginalen till 2,6 (0,5) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till 14 (-14) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 1,1 (-1,0) procentResultatet efter skatt uppgick till 8 (-16) MkrResultatet per aktie uppgick till 0,18 (-0,72) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (-31) MkrSoliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,5 (17,3) procentStyrelsen föreslår

Läs mer>

22 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

Stabilt orderläge, förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning. Juli - september 2023• Orderingången uppgick till 1 022 (1 011) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (1 083) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 Mkr (-51) och EBITDA marginalen till 2,5 (-4,7) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (-72) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-6,6) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 2 (-59) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-2,57) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (18) Mkr• Bolaget har genomfört nyemissioner om cirka 299 Mkr, varav cirka 61 Mkr utgjordes

Läs mer>

17 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q2 2023

Stor orderstock och positivt rörelseresultat April - juni 2023• Orderingången uppgick till 1 331 (1 006) Mkr• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 743 (2 860) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 281 (733) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 Mkr (-24) och EBITDA marginalen till 2,2 (-3,3) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 (-29) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-3,9) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 3 (-25) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,16 (-2,10) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -126 (9) Mkr• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till

Läs mer>

24 augusti, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q2 2023

ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

Stabil orderstock och hög andel samverkansprojekt Januari - mars 2023• Orderingången uppgick till 1 272 (519) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 138 (639) Mkr• Rörelseresultatet har påverkats negativt av projektnedskrivningar och riskreserveringar om 220 Mkr i främst Mälardalen• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -184 Mkr (16) och EBITDA marginalen till -16,1 (2,5) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -204 (11) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -17,9 (1,8) procent• Resultatet efter skatt uppgick till -178 (7) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -10,21 (0,59) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -81 (-68) Mkr• Soliditeten uppgick vid

Läs mer>

25 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q1 2023

ByggPartnerGruppens årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida

ByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernen har nu publicerat sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns att ladda ned från bolagets hemsida byggpartnergruppen.se under Finansiella rapporter. För mer information vänligen kontakta:Sture NilssonVD / KoncernchefE-post: sture.nilsson@byggpartner.comMobil: 070-580 04 15 För mer information vänligen kontakta:Erik FobergCFOE-post: erik.foberg@byggpartner.comMobil: 070-416 97 20 Om ByggPartnerGruppenByggPartnerGruppen är en renodlad byggkoncern med starka regionala marknadspositioner. Vi är verksamma under tre varumärken; ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernens omsättning uppgick, 2022, till cirka 4 miljarder kronor. Vi är cirka 1100 medarbetare, erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar

Läs mer>

24 maj, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets hemsida

Rättelse: ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2022

Gäller ändring i rubriken till bolagsnamnet ByggPartnerGruppen samt år 2022 Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober – december 2022• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBITmarginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent• Rörelseresultatet har påverkats negativt avprojektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-31 (28)

Läs mer>

23 februari, 2023|Kommentarer inaktiverade för Rättelse: ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2022

ByggPartners bokslutskommuniké januari-december 2021

Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober – december 2022• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBITmarginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent• Rörelseresultatet har påverkats negativt avprojektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-31 (28) Mkr• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17 (25) procentJanuari

Läs mer>

23 februari, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartners bokslutskommuniké januari-december 2021

Delårsrapport ByggPartnerGruppen januari-september 2022

Ny koncern och ökad omsättning Juli-septemberOrderingången uppgick till 885 (414) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 083 (496) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -51 (24) och EBITDA marginalen till -4,8 (4,8) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till -72 (20) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -6,6 (4,0) procentNegativt rörelseresultat på grund av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar om ca 90 Mkr i MälardalenResultatet efter skatt uppgick till -59 (16) MkrResultatet per aktie uppgick till -3,38 (1,29) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 (-3) MkrDe förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt Flodéns Byggnads AB tillträddes 1 juli 2022 och ingår

Läs mer>

17 november, 2022|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport ByggPartnerGruppen januari-september 2022
Till toppen