ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

Stabilt orderläge, förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning. Juli - september 2023• Orderingången uppgick till 1 022 (1 011) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 088 (1 083) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 Mkr (-51) och EBITDA marginalen till 2,5 (-4,7) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 (-72) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 0,6 (-6,6) procent• Resultatet efter skatt uppgick till 2 (-59) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-2,57) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 (18) Mkr• Bolaget har genomfört nyemissioner om cirka 299 Mkr, varav cirka 61 Mkr utgjordes

Läs mer>

17 november, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport ByggPartnerGruppen januari-september 2022

Ny koncern och ökad omsättning Juli-septemberOrderingången uppgick till 885 (414) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 083 (496) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -51 (24) och EBITDA marginalen till -4,8 (4,8) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till -72 (20) Mkr och EBIT marginalen uppgick till -6,6 (4,0) procentNegativt rörelseresultat på grund av tidigare kommunicerade projektnedskrivningar om ca 90 Mkr i MälardalenResultatet efter skatt uppgick till -59 (16) MkrResultatet per aktie uppgick till -3,38 (1,29) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18 (-3) MkrDe förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt Flodéns Byggnads AB tillträddes 1 juli 2022 och ingår

Läs mer>

17 november, 2022|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport ByggPartnerGruppen januari-september 2022

Delårsrapport ByggPartner jan-sep 2021

Högre omsättning och rörelsemarginal samt fortsatt expansion inom trähusbyggande.Juli – september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 496,5 (433,0) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,7 (15,4) Mkr Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,6) procent Resultatet efter skatt uppgick till 15,6 (12,2) Mkr Resultatet per aktie uppgick till 1,29 (1,01) kronor Orderingången uppgick till 414 (764) Mkr Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 882,0 (2 476,0) Mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (37,3) Mkr Januari – september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 1580,6 (1 365,0) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 63,7 (48,2) Mkr Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,0 (3,5) procent

Läs mer>

17 november, 2021|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport ByggPartner jan-sep 2021

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

REKORDHÖG ORDERINGÅNG, ORDERSTOCK & STABIL MARGINAL Juli – september 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 433,0 (445,0) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,4 (17,2) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (3,9) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (13) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 1,01 (1,07) kronor · Orderingången uppgick till 764,0 (539,0) Mkr · Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 476,0 (1 954,0) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,3 (10,0) Mkr   Januari – september 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 1 365,0 (1 437,8) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 48,2

Läs mer>

11 november, 2020|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport 1 juli – 30 september 2020

Delårsrapport januari – september 2019

Juli – september 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 445,0 (352,4) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,2 (6,0) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (1,7) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 13,0 (4,5) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 1,07 (0,37) kronor • Orderingången uppgick till 539 (547) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 (30,6) Mkr Januari – september 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 1 437,8 (1 141,2)) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,6 (29,4) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,5 (2,6) procent • Resultatet efter skatt uppgick till

Läs mer>

12 november, 2019|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – september 2018

Juli – september 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 352,4 (291,9) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,0 (8,7) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 1,7 (3,0) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (6,7) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,37 (0,56) kronor • Orderingången uppgick till 547 (209) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,6 (6,8) Mkr Januari – september 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 1 141,2 (902,6) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 29,4 (27,8) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,6 (3,1) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 22,4

Läs mer>

15 november, 2018|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport, januari – september 2017

Juli – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 291,9 (254,0) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,7 (6,3) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (2,5) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 (5,0) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 0,56 (0,41) kronor · Orderingången uppgick till 209 (254) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (-4,3) Mkr Januari – september 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 902,6 (911,1) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,8 (32,5) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (3,6) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 21,5 (26,8)

Läs mer>

24 november, 2017|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport, januari – september 2017

Delårsrapport för perioden januari – september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 911,1 (772,1) Mkr  · Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,5 (34,6) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (4,5) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 26,8 (28,3) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 2,21 (2,34) kr · Orderingången uppgick till 1 201 (928) Mkr · Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 404 (1 286) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 (19,4) Mkr · Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 31,2 (36,7) procent”Vi har marknaden med oss i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. 2016 är på väg att avslutas på

Läs mer>

1 november, 2016|Kommentarer inaktiverade för Delårsrapport för perioden januari – september 2016
Till toppen