Nya Dalahusgruppen blir en av Sveriges mest kompletta leverantörer av byggkomponenter i trä

Dalahus förvärvar Dala Massivträ och bildar Dalahusgruppen. Syftet är att skapa en företagsgrupp som kan erbjuda helhetslösningar för större byggprojekt i trä. Med sin bas strax norr om Falun har Dalahus varit en viktig spelare på trähusmarknaden i decennier. Nu utökar bolaget sin portfölj genom förvärven av Dala Massivträ och Massivträ Press i Dalarna AB. Syftet är att bli den mest kompletta leverantören av stommar, bjälklag, väggar och takkonstruktioner i trä.- Vi har en oerhört stark kompetens inom trähuskomponenter i alla kategorier. När vi nu slår oss samman med Dala Massivträ får vi ett erbjudande som är svårslaget,

Läs mer>

1 augusti, 2023|Kommentarer inaktiverade för Nya Dalahusgruppen blir en av Sveriges mest kompletta leverantörer av byggkomponenter i trä

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Flodén Byggnads AB med verksamhet i Göteborgsregionen

Flodén Byggnads AB omsatte cirka 870 miljoner kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en EBIT-marginal väl i linje med ByggPartners finansiella mål.Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 200 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 125 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till teckningskursen 85,50 kronor per aktie.Kvittningsemissionen ger säljarna 1 461 988 aktier i ByggPartner, motsvarande en utspädning om cirka 8,4 procent av vilka Ernst Rosén AB blir ägare till knappt 6,5 procent beaktat den villkorade transaktion avseende förvärv av aktierna

Läs mer>

12 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Flodén Byggnads AB med verksamhet i Göteborgsregionen

ByggPartner uppdaterar finansiella mål

ByggPartners styrelse har under de senaste månaderna gjort en översyn av koncernens mål och strategi vilket innebär att förvärv och samgåenden blir en tydligare del av koncernens tillväxtambitioner, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för 2021. Styrelsen har nu även fastställt ett långsiktigt mål för koncernens soliditet. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.  ”Vi ser att selektiva förvärv av lönsamma byggföretag erbjuder en bra tillväxtmöjlighet för ByggPartner. Tillkommande bolag ska bidra till koncernens finansiella mål och att vi tillsammans blir mer diversifierade geografiskt och breddar vårt erbjudande”, säger Tore Hallersbo, styrelseordförande i ByggPartner.   ByggPartners långsiktiga finansiella mål omfattar:·         En EBIT-marginal om

Läs mer>

5 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner uppdaterar finansiella mål

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.

·         Åhlin & Ekeroth omsatte cirka 1,4 miljarder kronor 2021 och har under 2019–2021 haft en lönsamhet väl i paritet med ByggPartners finansiella mål om 5 procents EBIT-marginal.·         Den initiala köpeskillingen motsvarar ett företagsvärde på 460 Mkr på kassa- och skuldfribasis och kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med 340 Mkr genom betalning med en säljarrevers som därefter kvittas mot aktier i ByggPartner till en avtalad kurs om 89 kr/aktie som sammanlagt ger säljaren 3 820 225 aktier i ByggPartner genom kvittningsemission, motsvarande en utspädning om 24,0 procent. Vidare kan tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 Mkr komma att

Läs mer>

5 april, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.
Till toppen