Hem » Investerare » ByggPartner-aktien
Rätt projektmix, effektiv projektstyrning och långsiktiga kundrelationer ger oss sunda finanser, trygghet och stabilitet.

ByggPartner-aktien

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

De största aktieägarna

Utdelning

Utdelningspolicy

Målet är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultat efter skatt, beroende av ByggPartners behov av medel för att utveckla verksamheten.

Generell information om aktien

Kortnamn BYGGP

ISIN-kod SE0009242324

Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North Premier Stockholm.

Certified Adviser från den 6 mars 2017 är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.
Pareto Securities agerade Certified Adviser åt ByggPartner tom den 6 mars 2017, telefon 08-402 50 00.

Viktig information om Nasdaq First North Premier

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq group. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Företag på First North Premier omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden – Nasdaq Stockholm. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North Premier kan där för vara väsentligt högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterföljs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.