Inreda och Möblera – två BRF:er för Ikano i Uppsala

För Ikano bostad genomförde ByggPartner stomkomplettering av BRF Inreda samt BRF Möblera, två bostadsprojekt i centrala Uppsala om totalt 123 bostadsrätter.

I entreprenadformen total underentreprenad genomförde vi stomkomplettering i nybyggnation av totalt 123 lägenheter och en lokal, fördelat på tre huskroppar och en miljöbyggnad.
Stomkomplettering innebär att entreprenören färdigställer de delar av byggnaden som inte består av bärande stomme, såsom icke bärande ytter- och innerväggar, fönster, dörrar, undertak, ytskikt, kök, etc.

Projektinfo

Projektets namn: BRF Inreda och BRF Möblera
Uppdrag: stomkomplettering
Byggår: 2020 – 2023
Ort: Uppsala
Omfattning: 123 lägenheter
Kund: Ikano bostad
Typ: bostad
Entreprenadform: total underentreprenad