Project Description

EcoDataCenter

I Falun har vi byggt världens enda klimatpositiva datacenter i två etapper. Stommen av trä är både stark, säker och miljömässigt hållbar.

I Falun har vi byggt världens enda klimatpositiva datacenter i två etapper. Här samsas trä och betong i en enkel och stabil konstruktion – skalet till alla de tekniska installationer som krävs för att lagra data med högsta säkerhet och minsta miljöpåverkan. ByggPartner har genomfört projektet som en partnering tillsammans med beställaren EcoDataCenter, som erbjuder datalagring åt kunder över hela världen.
Under 2018 byggde vi första etappen och under 2019 ytterligare en etapp. Båda byggnaderna är projekterade med målet att minimera klimatpåverkan och samtidigt hålla en säkerhetsnivå som är i en klass för sig. Stommen av massivt trä ger en stark och hållbar konstruktion.

Projektinfo

Projektets namn: EcoDataCenter etapp 1&2
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2018 – 2020
Ort: Falun
Omfattning:
Kund: EcoDataCenter
Typ: kommersiell fastighet
Entreprenadform: partnering