Djuråsskolan, Gagnef

Gagnefs kommun och ByggPartner genomför omfattande om- och tillbyggnader av Djuråsskolan. Projektet är ett av flera partneringprojekt mellan kommunen och ByggPartner.

För årskurs F-6 byggs en helt ny skola och den befintliga byggnaden för årskurs 7–9 byggs om och till. Den senare delas med bl.a. administrationsavdelning, matsal, praktiska ämneslokaler och gymnastiksal.

Djuråsskolan byggs i partnering mellan kommunen och ByggPartner, som en del i ett flerårigt strategiskt samarbete mellan parterna. I överenskommelsen ingår även Bäsna skola och Kyrkskolan. Dessa projekt kan avropas av kommunen när det blir aktuellt.

Djuråsskolan planeras vara färdig våren 2026.

Projektinfo

Projektets namn: Djuråsskolan
Uppdrag: om- och tillbyggnad
Byggår: 2023– 2025
Ort: Djurås
Omfattning: yta, platser, antal etc
Kund: Gagnefs kommun
Typ: skola
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering