Baldershage, Avesta

Avesta har i Baldershage fått en modern byggnad med två syften som kompletterar varandra. Barn och äldre samsas under samma tak.

I Avesta fanns ett stort behov av förskoleplatser samt vård- och omsorgsplatser anpassade för demens. Gamla Byn hade endast ett fåtal detaljplanerade tomter att tillgå, därför valde de att titta på en gemensam byggnad med delade faciliteter. Efter flertalet studiebesök på liknande anläggningar beslutade de sig att starta upp en partneringprocess där de tillsammans med ByggPartner som upphandlad entreprenör utforskade hur detta skulle kunna genomföras.
Gamla Byn och ByggPartner valde gemensamt ut arkitekt, konstruktör och specialkonsulter utifrån intervjuer, där förmågan av att samarbeta i partnering var avgörande.
Under hela arbetet har verksamheten haft stort inflytande på hur lokalerna har planerats och utrustats. Att kombinera förskola och äldreboende är inte helt unikt i Sverige, men det är trots allt ovanligt. De förväntade positiva effekterna är många. Bland annat ett vardagligt umgänge över generationsgränserna.

Projektinfo

Projektets namn: Baldershage
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2018 – 2020
Ort: Avesta
Omfattning: Förskola för 130 barn i 7 avdelningar, äldre- och trygghetsboende, 36 lgh, tillagningskök. Totalt 5 600 kvm på 3 våningar.
Kund: Gamla Byn
Typ: bostad, äldreboende, förskola
Entreprenadform: totalentreprenad, partnering